Đầu mục sản phẩm

Đầu mục sản phẩm

Khớp nối Cao su

Rubber Joint
Khớp nối linh hoạt & khớp nối giãn nở bằng Cao su

Rubber Flexible & Expansion Joints
Giảm rung

Vibration Isolators
Valves, Pressure Gauges, Thermometers

Valves, Pressure Gauges, Thermometers

A joint reliance<br />
  TOZEN products provide comfort and safety in the background unseen.<br />

TOZEN cung cấp rất đa dạng các sản phẩm và công cụ để bảo vệ các hệ thống đường ống và kiểm soát độ rung và tiếng ồn không mong muốn: các khớp nối giãn nở & khớp nối linh hoạt (bằng cao su, bằng PTFE, và bằng thép không gỉ), giảm rung, Hệ thống cách ly địa chấn, và Quickonector, v.v…

Tập đoàn TOZEN mở rộng kinh doanh trên góc độ toàn cầu

Tozen cung cấp rất đa dạng các sản phẩm và hệ thống trong lĩnh vực đường ống, giảm rung và triệt tiêu địa chấn cho các ứng dụng khác nhau, từ các thiết bị cho các tòa nhà văn phòng, cung cấp nước và hệ thống thoát nước cho các nhà máy và công trình dân dụng. Mục đích của chúng tôi là đóng góp có ý nghĩa cho xã hội bằng cách cung cấp sự thoải mái và an toàn thông qua các sản phẩm, kỹ năng và dịch vụ kỹ thuật của chúng tôi. Với các hoạt động sản xuất của chúng tôi chủ yếu tập trung ở châu Á, chúng tôi đang phát triển kinh doanh từ góc độ toàn cầu với việc mở rộng hoạt động và tham gia đầy đủ vào thị trường Đông Nam Á, một khu vực có một tiềm năng to lớn trong tương lai.

QUẢN TRỊ CÔNG TY