Detail

选择  

Rubber Bush

防振对策的必需品

 

特長

● 用于基础螺栓, 吊架螺栓

● 用于天花板吊架的防振和隔音


用途

● 用于输送管、管道的吊架防振以及轻量天花板吊式机器的绝缘

● 用于防振固定基础螺栓或机器安装螺栓的绝缘

● 用于电镀、油漆的保护、异种金属的电蚀绝缘


安装例

安装例

产品型号

产品型号 φD1 φD2 φd t1 t2
B-10 25 12.5 9.5 6 3
B-12 28 14.5 12.5 8 5
B-16 36 20 17 8 5
B-20 40 25 21 8 5
XT-10 22 15 12 8 3
XT-18 40 18 14 6 4.5
XT-22 40 22 18 6 4.5
XT-23 50 23 18 9 10
XT-26 50 26 22 8 5
X-10 26 - 10 10 -
选择  
在□处打√选择,单击订取产品目录按钮,就可下载已经确认的页面。