Detail

选择  

PT-MAT

作为配管或机器的简便缓冲方法
PT垫脚最合适

● 施工简单

● 隔音对策

● 多种使用方法


用途

成套设备以及水泵等设备的防振

配管和支撑金属件之间的隔离

 


安装例

产品型号/性能

种类 产品型号 尺寸(mm) 重量
kg
t W L
角型 PT-1030 10 300 300 0.9
长方形 PT-1100 10 100 1000 1.0
PT-1150 10 150 1000 1.5
PT-1300 10 300 1000 3.0
PT-1510 15 100 1000 1.6
PT-1515 15 150 1000 2.4
PT-1530 15 300 1000 4.8
PT-2010 20 100 1000 2.2
PT-2015 20 150 1000 3.3
PT-2030 20 300 1000 6.5

※也能对应上述以外的尺寸

选择  
在□处打√选择,单击订取产品目录按钮,就可下载已经确认的页面。