Lĩnh vực ứng dụng

Lĩnh vực ứng dụng

Có rất nhiều chủng loại sản phẩm được áp dụng trong việc lắp đặt đường ống trong nhiều lĩnh vực.

Sản phẩm TOZEN được sử dụng rộng rãi để bảo vệ các hệ thống đường ống và kiểm soát độ rung và tiếng ồn trong các ứng dụng khác nhau, từ các thiết bị tối quan trọng trong cuộc sống như lắp đặt hệ thống cấp thoát nước đến các công trình xây dựng dân dụng và trang thiết bị cho các tòa nhà văn phòng và nhà máy. Chúng tôi đóng góp vào việc tạo ra một cuộc sống và môi trường làm việc thoải mái và an toàn thông qua việc phát triển các sản phẩm và các kỹ năng đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của các ứng dụng riêng biệt.

QUẢN TRỊ CÔNG TY